Viktiga åtgärder för dränering?

Dräneringssystem för fastigheter

Ett fastighetsavloppssystem ansluter avloppsrören i och vid huset till det allmänna avloppssystemet. Det består av markledningar, eventuellt inspektionsaxlar och kanaler för avloppsanslutningen. Dock måste vissa riktlinjer och standarder också följas. Till exempel måste rör för dränering av avloppsvatten läggas ”med en nedåtgående sluttning” så att vattnet kan rinna bort utan störningar och buller. Ett annat krav är frostfri installation, vilket innebär ett minimidjup på 0,9 meter. En revision eller avloppsaxel krävs inte alltid. Ibland installeras det också i en byggnad. I varje fall måste dräneringsplanen innehålla något som lätt kan hantera toppbelastningar under dränering.

Återflödesskydd / skydd

Vid kraftigt regn eller stormar kan det offentliga avloppssystemet överväldigas. Vatten som inte absorberas bygger sig då upp och leder ofta till skador på och i byggnader. Detta kan förhindras med ett backflödesskydd. Det bör därför ingå i dräneringsplanen. Ett enkelt skydd mot flöde är klaffar som stängs när vattnet rinner tillbaka och blockerar linjen. Bakvattenlyftsystem är mer sofistikerade. Om det värsta kommer som värst stängs avloppsröret och avloppet avlägsnas med en pump. På detta sätt, även i kraftigt regn, kan vatten användas i huset som vanligt. Återflödesskydd är ett vanligt krav med grundskadeförsäkring.

Grönt tak

Ett grönt tak har många fördelar – även för dränering. Beroende på design kan mellan 65 och 90 procent av regnvattnet kvarhållas för att avdunsta direkt på plats. Dränering är då onödigt. Platta tak är särskilt lämpliga för gröna tak, till exempel garagetak eller trädgårdstak. Men ett gaveltak kan också grönas. Om det görs på rätt sätt kan ett sådant grönt tak vara ett riktigt blickfång och bidra positivt till det lokala klimatet. Vissa kommuner främjar till och med gröna tak genom att sänka avloppsavgifterna för regnvatten.

Minimera golvtätningar

När det gäller regnvatten i synnerhet kan dräneringsbehovet på land påverkas. En enkel åtgärd är att undvika onödig tätning av fastighetsområden. Vattentäta och helt stängda stigar, uppfart, terrasser, parkeringsplatser eller tom trädgårdsområden kan vara lätta att ta hand om och ge ogräset ingen chans, men de leder till ökad regnvattenansamling via dräneringssystemet. Det är bättre om regnvatten helt enkelt kan sippra ner i marken. Det representerar den naturliga dräneringsformen.

Rännor

I dräneringsplanen måste också korrekt dimensionering av rännor och nedströmmar säkerställas. Takområdet, takformen, frekvensen och mängden regn, men också husets placering kan påverka mängden vatten som ska absorberas. Underdimensionerade kanaler och rör kan leda till överfyllda regnvatten, som sedan hittar sin väg någon annanstans och kan orsaka fuktskador på fasaden. Det är viktigt att undvika det.

Samla regnvatten

En annan möjlighet är den systematiska insamlingen av regnvatten för att göra det användbart – till exempel för trädgårdsbevattning. Det klassiska och lättaste att genomföra är regnfat under avloppet på nedloppsröret. Cisterner eller regntankar på fastigheten bildar anläggningar där regnvatten till stor del kan samlas in. Du agerar särskilt hållbart med ett professionellt system för användning av regnvatten som är anslutet till den inhemska vattentillförseln. Då kan regnvatten inte bara användas i trädgården utan också för att spola toaletten eller tvätta. Rena takytor och rännor är en förutsättning för detta.

Vi kan hjälpa dig med din dränering i Göteborg!