TRÄDGÅRDSVATTNING ÄR VÄRT BESVÄRET

Alla vill ha en attraktiv grön gräsmatta eller trevligare växttillväxt i sin trädgård. En central faktor här är professionell trädgårdsbevattning, vilket dock ofta underskattas. Nedan ger vi dig svar på de viktigaste frågorna om bevattning i trädgården.

Vad är professionell trädgårdsvattning exakt?

Ett datorstyrt bevattningssystem är viktigt för professionell trädgårdsvattning. Ett modernt bevattningssystem styrs i första hand autonomt, vilket innebär att vattenförbrukningen är anpassad till växterna. Vattenförbrukningen justeras kontinuerligt baserat på aktuell väderinformation. Med en app på smarttelefonen kan bevattningscyklerna också övervakas eller justeras kontinuerligt. Dessutom rekommenderar vi att du arbetar med vattentankar för nya byggnader. Som ett resultat kan regnvatten lagras och användas för bevattning.

Varför rekommenderas professionell bevattning i trädgården?

Fördelarna med en professionell trädgårdsbevattning ligger i följande punkter:

 • Tidsbesparingar tack vare den autonoma funktionen
 • Kontrollerad vattenförbrukning
 • Bättre växttillväxt och grönare gräsmattor
 • Trädgården vattnas automatiskt när ingen är närvarande

Var används yrkesmässig bevattning i trädgården?

Kort sagt: ett bevattningssystem rekommenderas för alla områden – vare sig det är trädgård eller terrass. Om de heta perioderna på sommaren fortsätter att nå dessa temperaturer och vattnet följaktligen är knappt kan mängden vatten helst doseras med ett professionellt bevattningssystem. Detta innebär att växterna kan förses med rätt mängd vatten även under en varm vecka. En viktig punkt är att vattnet används exakt där det verkligen behövs. Således optimeras vattenbehovet hållbart.

Hur ser en bevattningsprocessen ut?

I ett första steg analyserar vi trädgården och / eller terrassen. Frågan är: vad behöver vattnas? Därefter kontrolleras alternativen för bevattning: finns det en dricksvattenanslutning eller är det möjligt att använda regnvatten? Dessutom är mätningen av vattenflödet och vattentrycket viktigt. Den lokala sanitetsanläggningen undersöks också.
I ett ytterligare steg utförs en platsbestämning med kunden.

Följande ämnen behandlas så att ett erbjudande kan göras:

 • Ventilfördelning
 • Regnsensorer
 • Datorkontroll
 • Zonindelning

Efter att erbjudandet har accepterats kommer bevattningssystemet att installeras. Följande arbete ska göras:

 • Installation av matningsledningar och kabelkanaler
 • Flytta ventilaxeln
 • Montera ventilfördelningen
 • Montera och leda bevattningskontrollen
 • Installera växelspridare eller pop-up sprinkler och anslut till matningsledningarna
 • Lägg droppslangar eller montera mikrobevattning

När allt detta arbete har utförts kan bevattningssystemet växlas till driftläge.

Lite ytterligare tips från våra experter!

Ett professionellt bevattningssystem kräver underhåll. På vintern måste systemet dräneras ordentligt så att frostskador kan förhindras. På våren sätts systemet igen under tryck. Alla zoner kontrolleras och vid behov utförs mindre reparationer. Dessutom kontrolleras bevattningskontrollen och systemet slås på under sommaren. Vi utför gärna dessa servicebeställningar åt dig.

Vill du använda ett bevattningssystem?

Eftersom varje bevattningssystem måste skräddarsys unikt för terrasserna eller trädgårdarna, finns det ett individuellt erbjudande för varje fastighet. Det finns också olika tillverkare av bevattningssystem och komponenter. Tack vare vår mångåriga erfarenhet kombinerar vi dessa system med de mest pålitliga komponenterna så att vi kan erbjuda våra kunder bästa möjliga resultat.