Planera dräneringen

God planering är viktigt – detta gäller även byggnads- och fastighetsdränering.

En dräneringsplan utarbetas först för byggare. På detta sätt kan planerings- och monteringsfel undvikas och även år senare, t.ex. vid förlängning eller renovering kan dräneringsplaneringen enkelt rekonstrueras. Detta sparar tid och kostnader. I början av planeringen fastställs behovet tillsammans med klienten. Framtida användningsområden, t.ex. efterföljande installation av bastu med dusch i källaren eller en eventuell förlängning. Konversationen mellan arkitekten eller specialistpartnern och byggnadsägaren erbjuder också möjlighet att informera i förväg om moderna tekniker och möjligheter.

Den professionella dräneringsplanen definierar rörledningen, dimensionerar rörets tvärsnitt, tar inte bara hänsyn till olika lag standarder för dränering i Göteborg utan också kommunala dräneringsbestämmelser och lämnas slutligen till den lokala myndigheten för godkännande av arkitekten.

För att inte äventyra försäkringsskyddet, för att säkerställa dräneringssystemets långsiktiga funktionalitet och för att hålla risken för återflöde så lågt som möjligt, bör flödesskyddssystem, avloppslyftssystem och liknande underkastas regelbundna inspektioner och rengöring.

Vi hjälper dig med ditt dräneringsprojekt. Vi är specialiserade på området i Göteborg och kan garantera dig ett bra resultat. Kontakta oss!