Dräneringsrör: vilken diameter är nödvändig?

Avloppsrörens diameter varierar från 6 till 25 cm.
Det råder om och om igen osäkerhet om dräneringsrörens storlek. Du kan ta reda på vilka diametrar som är tillgängliga och vilka som oftast används i den här artikeln. Dessutom hur dimensionering av en dränering måste göras ordentligt.

Möjliga storlekar för dräneringsrör

Som regel används dräneringsrör med en diameter på 10 cm. De passar i de flesta fall.

Avloppsrör finns dock i olika diametrar från 5 cm till 20 cm. Det finns också – ibland – några speciella diametrar för specialdesign. Storlekar under 7 cm rekommenderas i allmänhet inte, eftersom de små rördimensionerna kan göra att trycket blir för högt.

Hur ska rören läggas?

Observera att du endast får använda så kallade ”peggar” för dränering på byggnader! De flexibla gula rören är endast godkända för jordbrukssektorn och trädgården, men inte för dränering av byggnader.

Rören måste läggas i rak linje och med rätt lutning. En axel krävs för varje riktningsändring. När det gäller rätvinkliga anslutningar finns det nittio graders kontakter för rören.

Om flexibla rör används fungerar inte dräneringen. Då finns det ofta en risk för fuktskador med allvarliga konsekvenser för byggnaden.

Bedömningsunderlag för dräneringsrör

Mängden vatten som ska dräneras är avgörande för valet av diametern (den nominella bredden). Detta kräver en bedömning av hela situationen på monteringsplatsen.

Efter en utvärdering på plats kan en specialist avgöra vilken mängd ytvatten som vanligtvis är och kan vara den maximala mängden. Därefter kan en dränering också dimensioneras korrekt planmässigt.

Som amatör är det vanligtvis svårt att uppskatta det förväntade flödet genom ett dräneringssystem. Du måste ta hänsyn till detta

  • Ytvatten
  • Strömmande vatten
  • Stratifierat vatten
  • Andra vattenkällor som kan förekomma

Professionell planering

Planeringen utförs professionellt enligt specifikationerna i Sveriges och Göteborgs lagar. Där beskrivs en dimensioneringsmetod för dränering i detalj. Man skiljer mellan ”normalfall” och ”specialfall”. Beräkningen kräver dock exakt information om olika värden och utföringsdetaljer för att kunna utföras helt.

Kontakta oss om du behöver lägga dränering i Göteborg!