Dränering under golvplattan – är det nödvändigt?

Om huset inte ligger i en sluttning är det vanligtvis inte nödvändigt med dränering under golvplattan.

Det finns många kontroversiella diskussioner om dränering. I vissa fall är dock dränering viktigt, inklusive under golvplattan.

Dränering kontra vattentätning

I grund och botten föreskriver lagen redan att en byggnad måste tätas tillräckligt mot all belastning. När det gäller nya byggnader görs golvplattan alltid vattentät (vattentät betong,). Tätningen måste – även i enlighet med lagen – utföras så att vatten inte kan tränga in i byggnadsväven.

En sådan tätning, som är anpassad till alla kända och antagna lastfall, är i sig tillräcklig för att tillräckligt skydda byggnaden och byggnadsstrukturen från fukt.
Å andra sidan finns det lagen, som föreskriver dränering vid lämpliga markförhållanden för att hålla grundsockeln fri från vatten. Enligt kraven i lagboken är byggnaden där

  • grundvattnet är under grunden eller
  • som är byggda i finkornig undergrund med sipprande ytvatten

nödvändig att få extra dränerade.

Dräneringstyper

Hur denna dränering ska se ut beror på de lokala förhållandena och specificeras av byggnadsplaneraren. Följande typer av dränering kan vara inblandade:

  • en ringmassa runt huset
  • en områdes dränering
  • en U-formad dränering för hus i sluttningar

Dränering är vanligtvis oumbärlig i sluttningar. Detta bör som regel inte undvikas här. Ytdränering dränerar vattnet från under golvplattan, medan en vanlig dränering dränerar regnvatten och annat ytvatten längs källarväggarna.

Avlopp är inte tillåtet för byggnader som ”står i grundvattnet”. Den avgörande faktorn för detta är alltid den högsta uppmätta grundvattennivån. Om dränering skulle skapas ovanför fundamentets nedre kant, skulle detta resultera i allvarliga fuktskador på byggnaden.

Behöver du dränering av din byggnad eller trädgård? Vi utför dräneringar runt om i hela Göteborg, kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation. Har du andra frågor rörande dränering så kan du ringa oss när som helst under dagen så besvarar vi dina frågor. Ser fram emot att höra från dig!