Dränering med grönt tak

Dränering av ett planterat grönt tak är en komplex konstruktion. Lagliga krav måste följas. Växternas snedbeteende, möjligheten till vattenhållning och förstoppning på grund av vegetation måste beaktas. Korrekt dränering bör installeras av proffs. Vi är specialiserade på dränering i Göteborg och hjälper dig gärna med din dränering.

Återflödesfri dimensionering

I planeringsfasen för ett grönt tak anpassas konstruktionshöjderna till planerad plantering. Beroende på tjockleken på det övre vegetationsskiktet måste underkonstruktionen vara dimensionerad. Ett dräneringsskikt installeras på den rotbeständiga tätningen av taket. Ovanför det är vegetationsskiktet planterat med jorden.

Dräneringssystemet är anpassat till måtten på det gröna taket med avseende på antalet processer. Dräneringsvolymen är den andra viktiga faktorn. Vattennivån får aldrig stiga till vegetationsskiktets nivå.

Styrsystem och dräneringsskikt

Förutom rännor och uttag kan även vattenhanteringssystem installeras. Med fler dräneringspunkter säkerställer de en jämnare dränering av lakvatten. Vattenhanteringssystem består av ytterligare dräneringselement infogade mellan dräneringsskiktet och vegetationsskiktet.

Alla dräneringskanaler och socklar eller klyftor är separerade från marken i vegetationsskiktet med en lateral dräneringskonstruktion gjord av stenar. Detta undviker bevattning eller överväxt av dräneringsöppningar. Ett annat strukturellt krav är installationen av en styraxel.

Konstruktionsvillkor

Hela det gröna taket måste ha en lutning på minst 1,8 procent. Två till tre procent är vanligt. Processerna placeras i enlighet med lutningens riktning. Förflyttning av vegetationslagret måste förhindras genom konstruktion. Lösa jordytor får inte vara i närheten av processerna.

Det finns gröna tak med en enskikts omfattande struktur och flerskiktsintensiv grönska. Med intensiva beläggningar är dränering också möjlig i flera skiktnivåer. Speciella substratblandningar förvarar tillfälligt lakvatten. Detta minskar den nödvändiga dräneringsprestandan.