Dränering för fastigheter

Vad är ett dräneringssystem för fastigheter?

Ett dräneringssystem för fastigheter i Göteborg inkluderar alla system för avloppsvatten, dvs rör, axlar, separatorer eller liknande på fastigheten. Det används för insamling, överföring och behandling av smutsigt och regnvatten. Fastighetsavloppssystemet slutar vid överföringspunkten till det allmänna avloppet. Som regel är detta fastighetsgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för dräneringssystemet. Ett funktionellt, tätt dräneringssystem för fastigheter:

  • undviker dräneringsstörningar och skador på byggnader
  • skyddar miljön (inget smutsigt vatten kommer in i marken eller grundvatten)
  • minskar kostnaderna eftersom inget främmande vatten tränger in
  • som måste riktas till reningsverket och behandlas där.

Varför måste dräneringssystem för fastigheter kontrolleras?

Som en annan konstruktion är ett avloppsrör utsatt för en naturlig åldringsprocess. För att säkerställa tillförlitlig dränering av avloppsvattnet och framför allt för att förhindra förorening av grundvattnet, är det nödvändigt att kontrollera tillståndet för rör och manhål i dräneringssystemet för fastigheter med vissa intervall.

Skyldigheten att inspektera dräneringssystem för privat egendom infördes redan 1996. Avloppssystem eller dräneringssystem för fastigheter i den mening som avses i vattenresurslagen i samband med i statens vattenlag måste uppfylla allmänt erkända tekniska regler.